Ochrana osobných údajov zákazníkov Baby Icon

Internetový obchod BABY ICON Vám ďakuje za prejavenú dôveru a zaväzuje sa, že vykoná všetky opatrenia a potrebné kroky aby bezpečne chránil Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené na realizáciu vašej objednávky, resp. ktoré ste internetovému obchodu poskytli na marketingové účely. Všetky potrebné informácie ohľadom Ochrany osobných údajov našich zákazníkov nájdete na hore-uvedenom odkaze.